Gói thầu Thiết kế, chế bản “Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầu” năm 2017

Gói thầu Thiết kế, chế bản “Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầu” năm 2017 19/12/2017 10:55:00 62

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gói thầu Thiết kế, chế bản “Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầu” năm 2017

19/12/2017 10:55:00

- Nội dung gói thầu: Thiết kế, chế bản “Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầu” năm 2017

- Giá thầu: 64.584.000 vnđ

- Ngày đóng thầu: 22/12/2016

- Chủ đầu tư: Cục QLBH