Gói thầu In “Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầu” năm 2017

Gói thầu In “Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầu” năm 2017 19/12/2017 10:54:00 60

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gói thầu In “Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầu” năm 2017

19/12/2017 10:54:00

- Nội dung gói thầu: In “Bản tin Thị trường bảo hiểm toàn cầu” năm 2017

- Giá thầu: 96.888.000.vnđ

- Ngày đóng thầu: 22/12/2016

- Chủ đầu tư: Cục QLBH