Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 02-07/4/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 02-07/4/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh 06/04/2018 14:41:00 139

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 02-07/4/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

06/04/2018 14:41:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 02-07/4/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

̀ ngày 02-07/4/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

E:\CONG VIEC 2018\DAO TAO PNT CO BAN 2018\KHOA DAO TAO T4 HCM\DIEM TIN\A22.JPG

Trong thời gian 5,5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm và tái bảo hiểm.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ tham dự kỳ thi trực tuyến để làm căn cứ cấp chứng chỉ cuối khóa. Theo kế hoạch, khóa đào tạo PNT cơ bản đào tạo chung cho thị trường tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 05/2018./.

Các tin khác