Tham gia BHCNBB góp phần đảm bảo an sinh xã hội khi xảy ra rủi ro cháy nổ

Tham gia BHCNBB góp phần đảm bảo an sinh xã hội khi xảy ra rủi ro cháy nổ 04/04/2018 16:30:00 92

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tham gia BHCNBB góp phần đảm bảo an sinh xã hội khi xảy ra rủi ro cháy nổ

04/04/2018 16:30:00

Tham gia BHCNBB góp phần đảm bảo an sinh xã hội khi xảy ra rủi ro cháy nổ

Thời gian qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến việc bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, đặc biệt là cơ sở pháp lý cũng như tình hình triển khai thực hiên về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hiện nay. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, Cổng TTĐT Bộ Tài chính có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm-Bộ Tài chính.

M:\Hoang Long\Anh anh Huyen.jpg

Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Phóng viên: Thưa ông, theo quy định, từ ngày 15/4/2018, việc thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ tại các tòa nhà chung cư sẽ được thực hiện ra sao?

Ông Nguyễn Quang Huyền: Theo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, nhà chung cư cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhà chung cư phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB).

Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về BHCNBB (có hiệu lực từ ngày 15/4/2018, thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP trước đây), theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhà chung cư cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên và doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện BHCNBB theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhà chung cư và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng.

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về tình hình tham gia BHCNBB của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong thời gian qua như thế nào?

Ông Nguyễn Quang Huyền: BHCNBB được triển khai từ năm 2006 theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP. Các văn bản pháp luật này đã tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, thống nhất cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH); nâng cao nhận thức về BHCNBB và ý thức đề phòng hạn chế rủi ro cháy, nổ của các tổ chức, cá nhân; tạo công cụ cho các Bộ và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, giám sát BHCNBB.

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), hiện nay trên toàn quốc có 43.693 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ đã tham gia bảo hiểm (chiếm 56% tổng số cơ sở thuộc diện phải mua BHCNBB. Việc tham gia BHCNBB sẽ góp phần khắc phục thiệt hại về tài chính, nhanh chóng khôi phục điều kiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.

Phóng viên: Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không mua BHCNBB thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Ông Nguyễn Quang Huyền: Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, trường hợp cơ sở thuộc diện phải mua BHCNBB mà không mua thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu - 50 triệu đồng đối với cá nhân và từ 60 triệu – 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Phóng viên: Doanh nghiệp bảo hiểm không bán BHCNBB thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Ông Nguyễn Quang Huyền: Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 98/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm bị phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng khi từ chối bán BHCNBB cho cá nhân, tổ chức (trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm được từ chối bán BHCNBB theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP).

Phóng viên: Khi xảy ra cháy, nổ, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ tham gia bảo hiểm phải cung cấp tài liệu gì cho doanh nghiệp bảo hiểm?

Ông Nguyễn Quang Huyền: Theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ tham gia bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu sau: Văn bản yêu cầu bồi thường bảo hiểm; Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao); Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Thời gian qua, nhiều vụ cháy, nổ của các tổ chức tham gia bảo hiểm được các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, kịp thời, điển hình như: vụ cháy ở Công ty Meiko Eletrics Việt Nam tại Hà Nội năm 2012 đã bồi thường khoảng 520 tỷ đồng; các tổn thất xảy ra ngày 13-14/5/2014 do một số đối tượng gây rối tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh gây ra được bồi thường 1.080,5 tỷ đồng; vụ cháy ở Công ty Thaco Trường Hải tại Quảng Nam năm 2016 đã bồi thường khoảng 340 tỷ đồng; vụ cháy ở Công ty Kwong Lung Meko đầu năm 2017 tại Cần Thơ ước bồi thường khoảng 396 tỷ đồng...). Thông qua bồi thường bảo hiểm đã giúp các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do cháy, nổ chủ động khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất, kinh doanh; qua đó góp phần đảm bảo môi trường đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài (vụ Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh).

Phóng viên: Trong trường hợp nào doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc?

Ông Nguyễn Quang Huyền: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ (trong đó có nhà chung cư) cần lưu ý các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, như: Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật; cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Phóng viên: Trường hợp cơ sở không thuộc diện phải mua BHCNBB thì có được mua bảo hiểm cháy, nổ không?

Ông Nguyễn Quang Huyền: Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm cháy, nổ trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với quy định pháp luật.

Phóng viên: Khi mua BHCNBB nhà chung cư, có thể mua 1 phần tài sản hay không?

Ông Nguyễn Quang Huyền: Điều 4 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình;

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Ông

Nguồn: mof.gov.vn