Thị trường bảo hiểm tăng trưởng và phát triển hiệu quả

Thị trường bảo hiểm tăng trưởng và phát triển hiệu quả 30/03/2018 11:54:00 66

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thị trường bảo hiểm tăng trưởng và phát triển hiệu quả

30/03/2018 11:54:00

Thị trường bảo hiểm tăng trưởng và phát triển hiệu quả

Ngày 30/3/2018 tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2018, Cục trưởng Cục QLBH Phùng Ngọc Khánh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan quản lý và đông đảo Doanh nghiệp bảo hiểm.

C:\Users\lethithuy\Desktop\Tin thi truong\a Khanh.jpg

Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục QLBH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năng lực tài chính DNBH được tăng cường

Báo cáo tại hội nghị bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục QLBH cho biết, năm 2017 thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ chế, chính sách trong lĩnh vực BH tiếp tục được hoàn thiện, các DNBH cơ bản đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển hiệu quả.

Kết thúc năm 2017, tổng doanh thu của thị trường BH đạt 131.990 tỷ đồng, tương đương 2,64% GDP. Tổng tài sản của các DNBH ước đạt 315.158 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016; đầu tư trở lại nền kinh tế ước 251.639 tỷ đồng, tăng 27%; tổng dự phòng nghiệp vụ BH ước 189.793 tỷ đồng, tăng 29,5%; chi trả quyền lợi BH ước 30.472 tỷ đồng, tăng 19,1%...

Bên cạnh đó, năng lực tài chính của các DNBH cũng được tăng cường, theo đó, trong năm 2017 có 15 DNBH thực hiện tăng vốn điều lệ, với tổng số tiền là 14.976 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư của các DNBH được thực hiện thận trọng, tuân thủ quy định pháp luật. Các tài sản đầu tư chủ yếu là các tài sản có độ an toàn cao với hơn 70% là đầu tư vào trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngân hàng. Trong năm 2017, các DNBH nhân thọ tiếp tục tích cực đầu tư vào trái phiếu chính phủ dài hạn, với số lượng đấu thầu thành công là 26.540 tỷ đồng, kỳ hạn 15, 20 và 30 năm.

C:\Users\lethithuy\Desktop\Tin thi truong\dai dien DNBH.jpg

Đại diện các DNBH tham dự Hội nghị

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh

Trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành 1 Thông tư và trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định (Nghị định số 23/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển bảo hiểm thủy sản). 1 Nghị định khác (Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp) cũng đang được trình Chính phủ để ký ban hành.

Một loạt đề án như Nghị định về bảo hiểm vi mô, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2018-2020, các chính sách về BH thiên tai, BH tài sản công... cũng đang được nghiên cứu để hoàn thiện, góp phần tạo lập môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

C:\Users\lethithuy\Desktop\Tin thi truong\c Phuong.jpg

Bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục QLBH báo cáo tại Hội nghị

Chú trọng công tác thanh kiểm tra DNBH

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, công tác giám sát, phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ BH, hoạt động tài chính, đầu tư, công tác quản trị của các DNBH được thực hiện thường xuyên, đối với các vụ việc phát sinh đều xử lý hoặc báo cáo Bộ xử lý theo thẩm quyền.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, trong năm 2017, Bộ Tài chính đã kiểm tra 5 DNBH nhân thọ, 3 DNBH phi nhân thọ và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài; thực hiện kiểm tra chuyên đề về việc chấp hành quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm BH người vay tín dụng tại 4 DNBH, thanh tra 7 DNBH. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã kịp thời đánh giá được tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh BH và khả năng thanh toán của DNBH, kịp thời lưu ý các DNBH trong công tác quản trị tài chính, rà soát và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ tốt quy định pháp luật.

Về định hướng năm 2018, bà Phạm Thu Phương cho biết, năm 2018, Cục sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện đánh giá DNBH, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nhằm kịp thời phát hiện sai phạm để báo cáo Bộ có phương án xử lý; dự kiến kiểm tra chuyên đề 5 DNBH nhân thọ, 4 DNBH phi nhân thọ và 6 DN môi giới BH; thanh tra 7 DNBH.

C:\Users\lethithuy\Desktop\Tin thi truong\a Huyen.jpg

Lãnh đạo Cục QLBH chủ trì Hội nghị lĩnh vực BH Phi nhân thọ và môi giới bảo hiểm

Phấn đấu tăng trưởng 20% trong năm 2018

Về định hướng phát triển thị trường, đại diện Cục QLBH cho biết, năm 2018, Cục sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh BH tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%; đồng thời tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu BH đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế sẽ tiếp tục được tăng cường, Cục sẽ lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh BH; hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn triển khai BH vi mô; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/2008/NĐ-CP về BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Phối hợp xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, và xây dựng thông tư hướng dẫn riêng cho lĩnh vực BH...

Hội nghị cũng thực hiện nhóm họp chuyên đề riêng khối phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm và khối nhân thọ. Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục QLBH mong muốn tại cuộc họp chuyên đề các DNBH dành nhiều thời gian thảo luận thẳng thắn, chân thành về những vấn đề doanh nghiệp quan tâm; nỗ lực thực hiện các mục tiêu của thị trường như nâng cao chất lượng tăng trưởng, vị thế, hình ảnh của DNBH, phục vụ nhiều hơn, tốt hơn quyền lợi chính đáng của khách hàng và yêu cầu của nền kinh tế; thực hiện tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh BH, đồng thời có ý kiến đóng góp về cơ chế chính sách hiện hành cũng như chủ trương thay đổi điều chỉnh Luật Kinh doanh BH dự kiến sẽ trình quốc hội sớm...

C:\Users\lethithuy\Desktop\Tin thi truong\A Trung.jpg

Lãnh đạo Cục QLBH chủ trì Hội nghị lĩnh vực BH Nhân thọ

Báo cáo tại hội nghị, đại diện DNBH các khối nhân thọ, phi nhân thọ và môi giới BH cũng chia sẻ về kết quả kinh doanh và nhiều vấn đề như đẩy mạnh triển khai công nghệ thông tin trong lĩnh vực BH; công tác chi trả bồi thường; đơn giản hóa thủ tục hành chính; công tác quản trị rủi ro; phát huy hiệu quả của kênh phân phối... Tại hội nghị nhiều kiến nghị về cơ chế chính sách liên quan đến sửa đổi Luật Kinh doanh BH, thực hiện BH bắt buộc chủ xe cơ giới, BH xây dựng lắp đặt, BH cháy nổ... của DNBH cũng được cơ quan quản lý giải đáp kịp thời, tạo điều kiện cho DNBH phát triển ngày càng bền vững, hoàn thành mục tiêu đề ra./.

MT

(Nguồn: mof.gov.vn)