Gói thầu Hội nghị tập huấn Thông tư 329/2016/TT-BTC

Gói thầu Hội nghị tập huấn Thông tư 329/2016/TT-BTC 16/02/2017 10:41:00 50

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gói thầu Hội nghị tập huấn Thông tư 329/2016/TT-BTC

16/02/2017 10:41:00

- Nội dung gói thầu: Hội nghị tập huấn Thông tư 329/2016/TT-BTC

- Giá thầu: 60.515.000 vnđ

- Ngày đóng thầu: 20/02/2017

- Chủ đầu tư: Cục QLBH