Bộ Tài chính chấp thuận ông Charles - Eric, Laurent Descure giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam

Bộ Tài chính chấp thuận ông Charles - Eric, Laurent Descure giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam 29/12/2023 16:41:00 87

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận ông Charles - Eric, Laurent Descure giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam

29/12/2023 16:41:00

Ngày 29/12/2023, Bộ Tài chính có văn bản số 14450/BTC-QLBH chấp thuận ông Charles - Eric, Laurent Descure giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam thay thế bà Jennifer Susan Sparks

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%