Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động 22/02/2024 17:32:00 253

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

22/02/2024 17:32:00

Ngày 19/02/2024, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC35/KDBH chấp thuận cho AAA tăng vốn điều lệ lên 1.496.813.410.000 đồng.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%