CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

Hệ thống đang trong quá trình xử lý sự cố.
Hệ thống sẽ hoạt động trở lại ngay sau khi hoàn thành xử lý sự cố.