Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi sẽ thúc đẩy chất lượng phát triển của thị trường bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi sẽ thúc đẩy chất lượng phát triển của thị trường bảo hiểm 16/09/2022 08:46:00 3060

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi sẽ thúc đẩy chất lượng phát triển của thị trường bảo hiểm

16/09/2022 08:46:00

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Huyền cho biết, ngày 16/6/2022, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 đã được Quốc hội đã thông qua với 7 Chương, 157 Điều. Luật Kinh doanh bảo hiểm mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới, kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn về cả quy mô và chất lượng trong thời gian tới.

Nhiều quy định mới sẽ thúc đẩy chất lượng phát triển của thị trường bảo hiểm
Toàn cảnh buổi họp báo chiều ngày 15/9/2022. Ảnh: Đức Minh.

Nhiều quy định mới sát thực tiễn hơn

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm cho biết, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan.

Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh trách nhiệm của hợp đồng... để đảm bảo thống nhất với Bộ luật Dân sự, dễ áp dụng trên thực tế.

Quy định tại luật mới cũng đã phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm; nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung cấp thông tin.

Cùng với đó, Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi cũng đã bổ sung các quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm; quyền thỏa thuận giao kết nhiều loại hợp đồng bảo hiểm; bổ sung thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ,... để bảo đảm quyền tự thỏa thuận giữa các bên trong giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Ông Nguyễn Quang Huyền cũng cho biết thêm, để giải quyết những vướng mắc trên thực tiễn, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định phù hợp hơn.

Theo cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp định thương mại khác trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, Việt Nam không hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài. Do đó, để đảm bảo rõ ràng, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi đã bổ sung quy định khẳng định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Chẳng hạn như về bảo hiểm bắt buộc, luật mới đã sửa đổi theo hướng bãi bỏ một số bảo hiểm bắt buộc như: bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Đối với việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, Luật đã sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động nhằm thu hút thêm nhà đầu tư mới theo hướng cho phép các tập đoàn tài chính, bảo hiểm được thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp này, Luật bãi bỏ quy định phải chấp thuận đối với đóng, mở, thay đổi địa điểm đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và thay bằng hình thức thông báo Bộ Tài chính trước khi có thay đổi,... nhằm cắt giảm thủ tục hành chính.

Song song với đó, Luật bổ sung quy định cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, người quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm; các nguyên tắc phân công, đảm nhiệm chức vụ ... nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi lần này cũng bổ sung các quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật, phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm.

Cùng với đó, Luật mới quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm và chỉ phải đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới (trừ bảo hiểm bắt buộc); bổ sung quy định về hoạt động thuê ngoài.

Nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước, tăng an toàn hoạt động của doanh nghiệp

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết thêm, trong Luật Kinh doanh bảo hiểm mới, nhiều quy định mới đã được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước. Theo đó, Luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Đồng thời, Luật bổ sung quy định Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan quản lý bảo hiểm nước ngoài trong việc quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quản lý, giám sát cùng với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi sẽ thúc đẩy chất lượng phát triển của thị trường bảo hiểm
Ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (bên trái) trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Minh.

Đặc biệt hơn, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng cường chất lượng hoạt động, tăng tính công khai, minh bạch, sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đó, Luật bổ sung quy định về an toàn tài chính, trong trường hợp tỷ lệ an toàn vốn ở mức phải áp dụng biện pháp can thiệp, biện pháp cải thiện sớm, biện pháp kiểm soát, quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ....

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi bổ sung nguyên tắc, yêu cầu, đối tượng và hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng để phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Luật cũng bổ sung yêu cầu công khai thông tin định kỳ, công khai thông tin thường xuyên; công khai thông tin bất thường để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm rõ ràng, minh bạch.

Mặt khác, khi Luật mới có hiệu lực sẽ chuyển sang áp dụng mô hình vốn trên cơ sở rủi ro, phân loại rõ ràng từng loại vốn, yêu cầu doanh nghiệp luôn duy trì tỷ lệ an toàn vốn nhằm đảm bảo vốn tương ứng với quy mô và mức độ rủi ro của các nhóm rủi ro cơ bản.

Đối với hoạt động đầu tư, Luật bãi bỏ quy định về danh mục đầu tư do áp dụng mô hình vốn tương ứng với quy mô và mức độ rủi ro; bổ sung quy định về các nguồn vốn đầu tư, nguyên tắc đầu tư, đầu tư ra nước ngoài,... nhằm đảm bảo an toàn, phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, bổ sung quy định phải có ý kiến xác nhận của kiểm toán độc lập hàng năm đối với báo cáo đánh giá khả năng thanh toán và quản trị rủi ro; quy định về trách nhiệm của tổ chức kiểm toán độc lập./.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 3 lượt bình chọn
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%