Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm của Phú Hưng Life

Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm của Phú Hưng Life 27/04/2022 15:58:00 799

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm của Phú Hưng Life

27/04/2022 15:58:00

Ngày 26/04/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 3745/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng triển khai các sản phẩm bảo hiểm sau đây kể từ ngày 26/04/2022: Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 2022; Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ - Tử vong/thương tật do Tai nạn 2022; Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ - Bệnh hiểm nghèo 2022; Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ - Bệnh hiểm nghèo của Phụ nữ 2022.

Công ty có trách nhiệm triển khai các sản phẩm bảo hiểm trên theo quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 5 lượt bình chọn
5
40%
4
0%
3
0%
2
0%
1
60%