Bộ Tài chính trả lời Chubb về việc mở rộng nội dung hoạt động phụ trợ bảo hiểm

Bộ Tài chính trả lời Chubb về việc mở rộng nội dung hoạt động phụ trợ bảo hiểm 20/04/2022 16:26:00 633

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính trả lời Chubb về việc mở rộng nội dung hoạt động phụ trợ bảo hiểm

20/04/2022 16:26:00

Ngày 15/4/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 3406/BTC-QLBH trả lời Công ty TNHH bảo hiểm Chubb Việt Nam về việc mở rộng nội dung hoạt động phụ trợ bảo hiểm như sau:

Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%