Thành lập Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Thành lập Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam 18/12/2020 16:18:00 540

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thành lập Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

18/12/2020 16:18:00

Trong những năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và giá trị thị trường và khẳng định vai trò của mình trong việc góp phần thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô; bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội. Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam ra đời nhằm thực hiện thêm sứ mệnh mới với việc thu thập, phân tích và cung cấp thông tin dữ liệu về bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm. Với nhiệm vụ mới này, Viện sẽ góp phần giúp cho thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển toàn diện - an toàn - hiệu quả - bền vững.

198930.jpg

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức lễ ra mắt Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính; Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Các doanh nghiệp bảo hiểm cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

198930-01.jpg

Ông Phùng Ngọc Khánh phát biểu khai mạc lễ ra mắt Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, ngày 04/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1738/QĐ-BTC về việc Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam và Quyết định số 1739/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam. Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam được thành lập sẽ tiếp tục thực hiện các chức năng của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm và Viện sẽ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới đó là thu thập, phân tích và cung cấp thông tin dữ liệu về bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm.

Ông Phùng Ngọc Khánh tin tưởng: “Việc thực hiện tốt các chức năng này, chắc chắn Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam sẽ có những đóng góp to lớn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành bảo hiểm, hướng tới xây dựng và hình thành nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên môn cao trong khu vực, đóng góp cho sự phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, nhằm thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và Đề án tái cơ cấu thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là xây dựng một thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển toàn diện - an toàn - hiệu quả - bền vững”.

198930-02.jpg

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao quyết định thành lập Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam trong việc thu thập, phân tích và cung cấp thông tin dữ liệu về bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chỉ đạo Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức thi chứng chỉ hành nghề bảo hiểm, đảm bảo giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân.

Thứ hai: Rà soát, chuẩn hóa giáo trình, tài liệu liên quan đến các chứng chỉ bảo hiểm, xây dựng đội ngũ giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao cho thị trường. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện khung tiêu chuẩn năng lực đối với các vị trí chức danh trong doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở đó xây dựng chương trình đào tạo tương ứng với yêu cầu của từng vị trí, chức danh trong doanh nghiệp bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường.

Thứ ba: Sớm xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê tập trung để phục vụ công tác tính phí bảo hiểm.

Thứ tư: Sớm ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam để có đủ nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Với kinh nghiệm 11 năm trong vai trò là Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới” – Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh.

198930-03.jpg

 Nguyễn Thanh Nga tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 
và Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Nga, Viện trưởng Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh, đồng thời bày tỏ quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò mới. 

PL

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính)