Bộ Tài chính chấp thuận cho Prudential Việt Nam triển khai chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm sửa đổi, bổ sung

Bộ Tài chính chấp thuận cho Prudential Việt Nam triển khai chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm sửa đổi, bổ sung 13/04/2020 16:52:00 522

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận cho Prudential Việt Nam triển khai chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm sửa đổi, bổ sung

13/04/2020 16:52:00

Ngày 13/4/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 4428/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty triển khai chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của công ty tại đơn đề nghị số 20200301/DTD-MOF kể từ ngày 13/4/2020.