Bộ Tài chính có Quyết định chấm dứt hoạt động VPĐD Hyundai Marine & Fire tại thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính có Quyết định chấm dứt hoạt động VPĐD Hyundai Marine & Fire tại thành phố Hồ Chí Minh 14/09/2020 17:11:00 539

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính có Quyết định chấm dứt hoạt động VPĐD Hyundai Marine & Fire tại thành phố Hồ Chí Minh

14/09/2020 17:11:00

Ngày 11/9/2020, Bộ Tài chính có Quyết định số 1311/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin khác