Bộ Tài chính trao tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính trao tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 04/11/2020 11:03:00 206

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính trao tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

04/11/2020 11:03:00

Thực hiện Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội và Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng hồ sơ trình Quốc hội, trình Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm nhằm triển khai kịp thời Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). Đến thời điểm 01/11/2019 (chỉ trong vòng 10 tháng), hệ thống văn bản pháp luật về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đã được khẩn trương xây dựng một cách thống nhất, đồng bộ từ Luật, Nghị định đến Thông tư, bảo đảm tính khả thi và hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Việc hoàn thiện thể chế và đồng bộ cơ sở pháp lý về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đã góp phần hoàn chỉnh các thành tố của thị trường bảo hiểm theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch; giúp Việt Nam mở cửa thị trường một cách chủ động để thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế; đồng thời, tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, bảo đảm an toàn tài chính của thị trường bảo hiểm và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

G:\ANH\TRAO GK LUAT 42\DSC_1212.JPG

Các đồng chí Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Vụ thi đua khen thưởng chụp ảnh kỷ niệm trao tặng bằng khen

Để đạt được kết quả như trên đã có sự đóng góp rất lớn của các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan chủ trì xây dựng, soạn thảo Luật, cơ quan thẩm tra, thẩm định dự án Luật cho đến các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trên thị trường. Nhằm biểu dương sự đóng góp và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1269/QĐ-BTC ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 2 tập thể, 14 cá nhân và Quyết định số 45/QĐ-BTC ngày 01/9/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về việc tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho 05 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bảo hiểm.

G:\ANH\TRAO GK LUAT 42\DSC_1216.JPG

Đ/c Phạm Chí Thanh - Phó vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng

Bộ Tài chính trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính

cho các tập thể cá nhân

Ngày 29/10/2020, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Giấy khen của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

G:\ANH\TRAO GK LUAT 42\DSC_1249.JPG

Đ/c Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý,giám sát

bảo hiểm trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

cho 05 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm