Chung tay góp sức vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bảo hiểm

Chung tay góp sức vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bảo hiểm 29/03/2019 17:09:00 126

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chung tay góp sức vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bảo hiểm

29/03/2019 17:09:00

Sáng ngày 29/3 tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2019”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục QLBH, lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) các khối nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm (MGBH) và tái bảo hiểm.

P:\Nam 2019\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\10. Tran Thi Phuong Lan\Thang 3\29-3 Bao hiem\DSC_0502.JPG

Năm 2018: Nhiều kết quả tích cực từ thị trường bảo hiểm

Báo cáo tại Hội nghị, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục QLBH cho biết: Năm 2018, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện, các DNBH cơ bản đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển hiệu quả.

Đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 DNMGBH) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Một số kết quả nổi bật của thị trường bảo hiểm như sau:

Tổng tài sản: ước đạt 394.192 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 82.903 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 311.289 tỷ đồng.

P:\Nam 2019\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\10. Tran Thi Phuong Lan\Thang 3\29-3 Bao hiem\DSC_0466.JPG

Đầu tư trở lại nền kinh tế: ước đạt 321.165 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 42.648 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 278.517 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: ước đạt 241.279 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 21.021 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 220.258 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu: ước đạt 81.558 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 26.758 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 54.800 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bảo hiểm: ước đạt 160.444 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP (tăng 21% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, tổng doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 132.947 tỷ đồng (tăng 23% so với năm 2017), doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 46.713 tỷ đồng; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 86.234 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 27.497 tỷ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: ước đạt 38.524 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 19.874 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm năm 2018 ước đạt 9.652 tỷ đồng, tăng 0,09% so với năm 2017.

Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định và 01 Quyết định; Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành 02 Thông tư. Bên cạnh đó, một số đề án cũng đang được nghiên cứu để hoàn thiện như: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Nghị định về bảo hiểm vi mô, Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Về định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019, ông Doãn Thanh Tuấn cho biết, Cục QLBH sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Cùng với đó là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Bảo đảm tính bền vững của thị trường bảo hiểm trong năm 2019

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết: Hội nghị là nơi hội tụ đầy đủ các cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội bảo hiểm, các DNBH hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, qua đó sẽ giúp các đại biểu trao đổi về các kết quả đạt được, xử lý các vướng mắc của DNBH đặt ra trong quá trình hoạt động, Thứ trưởng cũng đánh giá việc duy trì Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm là hoạt động rất bổ ích và hoạt động này cần tiếp tục được duy trì.

Đánh giá về kết quả thị trường bảo hiểm những năm vừa qua, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Cục QLBH, DNBH, Hiệp hội bảo hiểm đã chung tay góp sức cho sự phát triển ổn định, an toàn, bền vững, hiệu quả của thị trường bảo hiểm.

Để tiếp tục mang lại lợi ích hiệu quả cho từng doanh nghiệp bảo hiểm và đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Cục QLBH cần tập trung triển khai các nội dung như: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế pháp luật về thị trường bảo hiểm và trọng tâm là xây dựng triển khai kế hoạch cụ thể về Đề án tái cấu trúc thị trường bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể năm 2019 và những năm tiếp theo, trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện cơ chế chính sách.

Thứ hai, về phía các DNBH, DNMGBH, Thứ trưởng cho rằng, các DN cần chủ động trong việc nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực kinh doanh. Cùng với đó, Rà soát lại các hoạt động kinh doanh, các sản phẩm bảo hiểm hiện có... nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân theo cách thức hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, đề nghị các DNBH tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các DNBH, tránh việc các DNBH cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng an toàn về thị trường tài chính.

Thứ ba, về phía Hiệp hội bảo hiểm, cần tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh bảo hiểm nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mình trong phát triển thị trường bảo hiểm.

Cổng TTĐT Bộ Tài chính