Hội nghị tập huấn một số quy định pháp luật mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị tập huấn một số quy định pháp luật mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại TP. Hồ Chí Minh 05/03/2019 16:24:00 100

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội nghị tập huấn một số quy định pháp luật mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại TP. Hồ Chí Minh

05/03/2019 16:24:00

Với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý phù hợp với thực tiễn kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLBH) đã phối hợp với các đơn vị liên quan trình Lãnh đạo Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành các thông tư, nghị định liên quan trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể: Thông tư số 01/2019/TT-BTC ngày 02/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC; Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Để các doanh nghiệp nắm vững quy định pháp lý và triển khai thống nhất, hiệu quả các quy định pháp luật mới trên, ngày 01/3/2019, Cục QLBH đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục QLBH, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Cục THTK), đại diện Vụ Pháp chế, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và hơn 100 đại biểu đến từ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

C:\Users\nguyenhoanglong\Desktop\Anh hoi nghi\sua anh\DSC_0539.JPG

Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục QLBH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục QLBH đã thông tin về tình hình phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ trong những năm qua. Theo đó, năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp thị trường bảo hiểm nhân thọ đạt tốc độ tăng trưởng trên 30%. Đi đôi với tăng trưởng, tính hiệu quả và an toàn tài chính của các doanh nghiệp cũng được củng cố thể hiện qua các con số về tỷ lệ tài sản, vốn chủ sở hữu, tỷ lệ trích lập dự phòng và biên khả năng thanh toán. Đạt được những kết quả như trên, bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp còn có sự đóng góp không nhỏ của công tác hoàn thiện thể chế, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển kinh doanh.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp bảo hiểm đã được nghe giới thiệu những nội dung mới của Thông tư số 01/2019/TT-BTC, Nghị định số 151/2018/NĐ-CP và Nghị định số 165/2018/NĐ-CP. Theo đó, Thông tư số 01/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ký ban hành ngày 02/1/2019 (có hiệu lực kể từ ngày 16/2/2019) sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 50/2017/TT-BTC về lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ, xác định biên khả năng thanh toán, bù đắp thâm hụt giữa quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng nhằm phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP được Chính phủ ký ban hành ngày 07/11/2018 (có hiệu lực kể từ ngày ký) đã cắt giảm, đơn giản hóa môt số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh. Các điều kiện đầu tư kinh doanh được sửa đổi tập trung vào 02 nhóm điều kiện chính là điều kiện đối với nhà đầu tư tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và điều kiện đối với đại lý bảo hiểm.

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP đã cụ thể hóa và mở rộng điều kiện chấp nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, tạo thuận lợi cho việc triển khai giao dịch điện tử, cũng như bảo đảm an toàn, nâng cao năng lực xử lý của các bên tham gia giao dịch điện tử. Giao dịch điện tử trong hoạt động bảo hiểm không chỉ bao gồm các giao dịch giữa doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng mà còn có các giao dịch giữa doanh nghiệp bảo hiểm với cơ quan tài chính (thủ tục hành chính, dịch vụ công,…) với các cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra kiểm tra.

C:\Users\nguyenhoanglong\Desktop\Anh hoi nghi\sua anh\DSC_0570.JPG

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục THTK trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã được Cục QLBH, Cục THTK giải đáp các thắc mắc để đảm bảo thống nhất và thuận lợi trong quá trình áp dụng các quy định pháp luật mới trên thực tế.