Bộ Tài Chính chấp thuận cho Manulife Life triển khai sản phẩm bảo hiểm ung thư 360

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Manulife Life triển khai sản phẩm bảo hiểm ung thư 360 08/01/2019 16:11:00 43

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Manulife Life triển khai sản phẩm bảo hiểm ung thư 360

08/01/2019 16:11:00

Ngày 07/1/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 309/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty triển khai Sản phẩm bảo hiểm ung thư 360 kể từ ngày 07/01/2019.

Công ty có trách nhiệm triển khai sản phẩm bảo hiểm nói trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin khác