Phổ biến và thảo luận về cam kết dịch vụ tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm

Phổ biến và thảo luận về cam kết dịch vụ tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm 03/10/2018 10:43:00 147

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phổ biến và thảo luận về cam kết dịch vụ tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm

03/10/2018 10:43:00

Trong khuôn khổ Hội thảo “Cam kết thuế quan và dịch vụ của Việt Nam tại các Hiệp định thương mại tự do” tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Tài chính tổ chức, chiều ngày 27/9/2018 đã diễn ra phiên họp chuyên đề “Phổ biến và thảo luận về cam kết dịch vụ tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm”. Tham dự hội thảo có các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm), Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Việt Nam đã có những cam kết về mở cửa thị trường đối với dịch vụ bổ trợ bảo hiểm tại các FTAs. Gần đây nhất, tại Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, cam kết này cũng đã được khẳng định.

Anh anh Huyen.png

Ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục QLBH phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận và thảo luận về một số kinh nghiệm quốc tế nổi bật, thực trạng và xu hướng phát triển của lĩnh vực dịch vụ bổ trợ bảo hiểm tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Một số dịch vụ bổ trợ bảo hiểm chính đã được tập trung thảo luận gồm:

- Dịch vụ tư vấn (consultancy services);

- Dịch vụ đánh giá rủi ro (risk assessment services);

- Dịch vụ actuary (actuarial services);

- Dịch vụ hỗ trợ giải quyết bồi thường, bao gồm giám định tổn thất (claims settlement services, including loss survey/loss adjust).

Đây cũng là những dịch vụ được đề cập cụ thể trong các cam kết FTAs về bảo hiểm, trong đó có CPTPP.

Đối với từng dịch vụ bổ trợ bảo hiểm, Hội thảo đã làm rõ các nội dung của dịch vụ, nhu cầu và xu hướng sử dụng, cung cấp dịch vụ tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Những tham luận, ý kiến đa dạng của các đại biểu tham dự Hội thảo đến từ cơ quan nhà nước, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, khách hàng... đã khẳng định lại xu hướng tất yếu của sự gia tăng nhu cầu đối với dịch vụ bổ trợ bảo hiểm đi cùng với sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, với sự chuyên môn hóa ngày càng cao từng công đoạn kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, và sự phát triển nhận thức về bảo hiểm, về rủi ro của khách hàng có nhu cầu bảo hiểm, có nhu cầu quản lý rủi ro. Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng cho thấy dịch vụ bổ trợ bảo hiểm đang có ảnh hưởng ngày càng lớn tới chất lượng dịch vụ bảo hiểm, tới sự phát triển lành mạnh của thị trường.

D:\Bao Hiem\Ban Tin\IMG_20180927_135314.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Tuy nhiên, hoạt động bổ trợ bảo hiểm tại Việt Nam chưa có quy định pháp lý cụ thể về tiêu chuẩn hoạt động, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan. Các nhà cung cấp dịch vụ bổ trợ bảo hiểm trong nước chưa có nhiều kinh nghiệm, nguồn lực bằng các nhà cung cấp dịch vụ đang hoạt động tại các thị trường nước ngoài, dẫn tới bất lợi về năng lực cạnh tranh khi việc cung cấp dịch vụ bổ trợ bảo hiểm qua biên giới có hiệu lực theo cam kết. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cũng là một chủ thể có năng lực cung cấp một số dịch vụ bổ trợ bảo hiểm, đặc biệt là cho doanh nghiệp bảo hiểm như tư vấn thiết kế sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ hỗ trợ giải quyết bồi thường, tính toán và thống kê bảo hiểm, đánh giá rủi ro…, tuy nhiên quy định pháp lý hiện nay chưa cho phép doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam cung cấp những dịch vụ bổ trợ bảo hiểm đó, dẫn tới doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chưa phát huy được hết năng lực hoạt động của mình, và thị trường bảo hiểm chưa tận dụng được một chủ thể cung cấp dịch vụ bổ trợ bảo hiểm giàu tiềm năng. Quy định về quản lý, giám sát các hoạt động bổ trợ bảo hiểm liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong hệ thống quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm còn chưa đầy đủ (như tư vấn về bảo hiểm và rủi ro, tính toán thông kê bảo hiểm…) hoặc chưa có (đánh giá rủi ro, hỗ trợ giải quyết bồi thường, giám định bảo hiểm…).

Kinh nghiệm tại một số quốc gia được tham khảo, đề cập trong các tham luận tại Hội thảo cho thấy, để hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển ổn định, hoạt động bổ trợ bảo hiểm cần phải được coi là một phần quan trọng và được quản lý thống nhất trong tổng thể thị trường bảo hiểm.

Các nội dung thảo luận, thông tin tại Hội thảo là rất bổ ích để cơ quan quản lý sử dụng trong việc nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đối với dịch vụ bổ trợ bảo hiểm. Với mục tiêu tạo dựng hành lang pháp lý cho hoạt động bổ trợ bảo hiểm trong tổng thể hành lang pháp lý của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đáp ứng sự đòi hỏi tất yếu từ yêu cầu phát triển ổn định của thị trường bảo hiểm Việt Nam, và thực hiện nhiệm vụ thể chế hóa cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này, trong thời gian tới cơ quan quản lý nhà nước cùng các bên liên quan như doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, các đơn vị sử dụng và cung cấp dịch vụ bổ trợ bảo hiểm, các cơ sở nghiên cứu khoa học, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục nghiên cứu về hoạt động bổ trợ bảo hiểm, làm cơ sở cho những đề xuất chính sách cụ thể đến các cấp có thẩm quyền, tập trung vào những vấn đề:

- Các hoạt động bổ trợ bảo hiểm cần quản lý thống nhất trong tổng thể thị trường bảo hiểm Việt Nam;

- Nội dung hoạt động, tiêu chuẩn hoạt động, nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ bổ trợ bảo hiểm để đảm bảo chất lượng hoạt động bổ trợ bảo hiểm;

- Các yêu cầu về khả năng tài chính, biện pháp đảm bảo quyền lợi khách hàng;

- Nội dung quản lý nhà nước về điều kiện hoạt động, minh bạch thông tin hoạt động, kiểm tra giám sát hoạt động để đảm bảo thị trường cạnh tranh bình đẳng, phát triển lành mạnh, hỗ trợ cho sự phát triển ổn định của thị trường bảo hiểm Việt Nam.