Ấn Độ Hầu hết mọi người đều ý thức về bảo hiểm y tế, nhưng đều thiếu kiến thức

Ấn Độ Hầu hết mọi người đều ý thức về bảo hiểm y tế, nhưng đều thiếu kiến thức 12/09/2017 14:43:00 83

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ấn Độ Hầu hết mọi người đều ý thức về bảo hiểm y tế, nhưng đều thiếu kiến thức

12/09/2017 14:43:00

Theo một cuộc khảo sát do IRDAI ủy nhiệm, nhận thức về bảo hiểm sức khoẻ của người dân Ấn Độ là khoảng 70% dân số, tuy nhiên sự hiểu biết về bảo hiểm sức khoẻ của người dân vẫn còn hạn chế.

Nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng Quốc gia tiến hành (NCAER), cho thấy dưới 50% hiểu được lợi ích của bảo hiểm y tế. Ngoài ra, nhận thức về các điều khoản bảo hiểm y tế chủ yếu còn thấp: dưới 17% hộ gia đình thành thị biết về các bệnh đã có trước đó bị loại trừ và dưới 12% biết rằng bảo hiểm đã bị loại trừ.

Cuộc điều tra đã khảo sát 30.200 hộ gia đình trên cả nước. Đảm bảo rằng các mẫu đại diện cho đất nước và kết quả có thể được so sánh với một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện trong năm 2010.

Kết quả cũng cho thấy rằng nhận thức và hiểu biết về bảo hiểm nhân thọ đã được cải thiện đáng kể qua nhiều năm. Trên 83% hộ gia đình thành thị biết về bảo hiểm nhân thọ. Hơn 75% người dân đô thị nói rằng bảo hiểm nhân thọ có nghĩa là để bù đắp cho sự mất mát của cuộc sống. Tỷ lệ này là khoảng 51% năm năm trước đây.

Ông Kapil Mehta, đồng sáng lập của công ty môi giới bảo hiểm SecureNow, cho biết trong cuốn sách Mint: số người tin rằng bảo hiểm nhân thọ được bồi thường thiệt hại hoặc xây dựng lại tài sản đã giảm. Bảo hiểm nhân thọ ngày càng được xem như một công cụ tiết kiệm và bảo vệ.

Tỷ lệ thâm nhập của bảo hiểm phi nhân thọ vẫn thấp. Khách hàng không hài lòng với bảo hiểm phi nhân thọ của họ. Hơn một nửa số mẫu đã trích dẫn những vấn đề về các quy trình phí bảo hiểm cao và rườm rà. Các ngôi nhà nói chung là tài sản đắt nhất của bất kỳ hộ gia đình nào. Tuy nhiên, nhận thức về bảo hiểm nhà ở nhỏ hơn 40% số hộ gia đình ở thành thị.

(Theo Asia Insurance Review)