Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/10/2017 cho cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/10/2017 cho cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) 06/10/2017 14:42:00 236

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/10/2017 cho cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

06/10/2017 14:42:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/10/2017 cho cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

̀ ngày 6 đến 10/10/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho hơn 60 học viên là cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Trong 40 giờ đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; Bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm.

C:\Users\hahonghai\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\197NX9VU\20171006_082244.jpg

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ tham dự kỳ thi trực tuyến để làm căn cứ cấp chứng chỉ cuối khóa. Đây là khóa học thứ hai đánh dấu sự hợp tác của BIC và IRT trong việc triển khai các khóa đào tạo nhằm giúp cho cán bộ của BIC có nền tảng kiến thức nhằm phục vụ tốt cho công việc.

Trong năm 2017, Trung tâm đã tổ chức liên tục các khóa đào tạo PNT cơ bản ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.