Ấn Độ Cơ quan quản lý có thể cách mạng hóa bảo hiểm nhân thọ bằng các chính sách

Ấn Độ Cơ quan quản lý có thể cách mạng hóa bảo hiểm nhân thọ bằng các chính sách 23/06/2017 15:31:00 106

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ấn Độ Cơ quan quản lý có thể cách mạng hóa bảo hiểm nhân thọ bằng các chính sách

23/06/2017 15:31:00

Cơ quan quản lý bảo hiểm Ấn Độ (IRDAI) đang xem xét cho phép chuyển đổi các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để người mua bảo hiểm có thể chuyển đổi hợp đồng từ một công ty bảo hiểm khác mà không phải hoàn lại hợp đồng hiện tại của họ và cũng không mất phần phí bảo hiểm đã trả cho đến ngày đó.

Thảo luận đang được IRDAI để xuất ở giai đoạn đầu. Chính sách này nhằm mục đích tiết kiệm cho khách hàng chi phí khi chuyển đổi hãng bảo hiểm nếu họ không hài lòng với công ty bảo hiểm hiện tại của họ. Điều này cũng giúp người tham gia bảo hiểm linh hoạt hơn với các dịch vụ và kiểm tra các giao dịch sai. Hiện nay, tại Ấn Độ, quy định không cho phép chuyển nhượng như vậy. Nếu một chủ hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng hiện tại của mình trước khi đến hạn, họ phải đền bù phí bồi hoàn, có thể lên đến 70% phí bảo hiểm trả cho đến ngày đó.

Đây cũng là một thách thức lớn với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dài hạn. Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có mức rủi ro cao phải có một cách để dành một phần phí bảo hiểm thu được nếu không có yêu cầu bồi thường đã được chấp nhận và tổng số tiền tổng cũng nên được chuyển đến công ty bảo hiểm mới.

Tính linh hoạt của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cần được thay đổi khi tiêu chuẩn hóa giá cả, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh do các công ty bảo hiểm khác nhau. IRDAI đang trong quá trình ban hành các quy định đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dưới định dạng số vượt quá ngưỡng phí nhất định.

Đối với công ty bảo hiểm, việc nhận trách nhiệm pháp lý của một công ty bảo hiểm khác đối với khách hàng không phải là dễ dàng vì bảo lãnh phát hành cơ bản rất khác nhau. Cần phát triển một kho trung tâm thông tin bảo hiểm để cung cấp chi tiết của tất cả các chủ sở hữu hợp đồng.

Khi các thông tin về khách hàng đã được thực hiện thông qua một kho lưu trữ trung tâm, các điều khoản và phí chuyển đổi từ một công ty bảo hiểm sang một công ty bảo hiểm khác có thể được hai bên cùng có liên quan quyết định, tùy thuộc vào thời gian mà khách hàng đã trả phí bảo hiểm của mình.

(Theo www.asiainsurancereview.com)