Australia Bệnh nhân có bảo hiểm có thời gian chờ phẫu thuật sẽ ngắn hơn

Australia Bệnh nhân có bảo hiểm có thời gian chờ phẫu thuật sẽ ngắn hơn 23/06/2017 15:29:00 248

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Australia Bệnh nhân có bảo hiểm có thời gian chờ phẫu thuật sẽ ngắn hơn

23/06/2017 15:29:00

Thời gian chờ trung bình là 20 ngày đối với những bệnh nhân phẫu thuật không phải cấp cứu tại bệnh viện công có sử dụng bảo hiểm y tế tư nhân để trả một phần hoặc toàn bộ tiền viện phí. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Sức khoẻ và Phúc lợi Úc (Australian Health Institute of Health and Welfare - AIHW), thời gian chờ phẫu thuật 20 ngày này tốt hơn thời gian chờ phẫu thuật trung bình là 42 ngày của các bệnh nhân công1.

Theo báo cáo có tên: "Chăm sóc bệnh nhân nhập viện năm 2015-2016: Số liệu thống kê bệnh viện của Úc", cho thấy trong khi số lượng bệnh nhân nhập viện ở bệnh viện công và bệnh viện tư có tốc độ tăng tương tự nhau thì tại bệnh viện công có nhiều bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế tư hơn.

Có khoảng 10,6 triệu lượt nhập viện vào các bệnh viện của Úc trong năm 2015-2016, trong đó có khoảng 59% nhập viện vào bệnh viện công. Người phát ngôn của tổ chức AIHW, ông George Bodilsen, nói rằng sự tăng trưởng số lượt nhập viện bệnh viện tư tăng nhẹ so với số lượt nhập viện bệnh viện công, tương ứng với mức tăng 3,7% và 3,3% mỗi năm.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy khác biệt lớn giữa sự tăng trưởng số lượng bệnh nhân công và số lượng bệnh nhân có sử dụng bảo hiểm y tế tư nhân để trả tiền viện phí.

Ông Bodilsen cho biết: "Trong 5 năm tính đến năm 2015-2016, số lượt bệnh nhân công nhập viện tăng trung bình 2,9% mỗi năm, trong khi đó số lượt bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế tư nhân nhập viện tăng 5,5%”.

Ông Bodilsen nói: Ông Bodilsen nói: “Tại các bệnh viện công trong năm 2015-2016, 83% lượt nhập viện (hay 5,2 triệu người) là bệnh nhân công, khoảng 14% bệnh nhân (hay 872.000 người) sử dụng bảo hiểm y tế tư nhân để trả viện phí”.

Báo cáo cũng cho thấy, lần đầu tiên, thời gian chờ phẫu thuật không cấp cứu tại các bệnh viện công thay đổi theo nguồn tài trợ.

Thời gian chờ trung bình để phẫu thuật không cấp cứu nhập viện tại một bệnh viện công là 38 ngày, có sự khác biệt đáng kể phụ thuộc vào nguồn tài trợ cũng như loại phẫu thuật được thực hiện.

Ông Bodilsen nói: "Bệnh nhân công có thời gian chờ trung bình là 42 ngày đối với phẫu thuật không cấp cứu, trong khi đó thời gian này là 20 ngày đối với bệnh nhân có sử dụng bảo hiểm y tế tư nhân để chi trả toàn bộ hoặc một phần tiền viện phí”.

(Theo www.asiainsurancereview.com)

*1 Bệnh nhân công là bệnh nhân được ăn ở và chữa trị miễn phí bởi những bác sĩ do bệnh viện chỉ định. Chữa trị miễn phí này chỉ áp dụng cho người thường trú ở Úc.