Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 11-16/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 11-16/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh 11/09/2017 13:37:00 667

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 11-16/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

11/09/2017 13:37:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 11-16/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

̀ ngày 11-16/9/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

E:\CONG VIEC 2017\KHOA PNT CO BAN 2017\THANG 9 2017 - HCM\TIN WEBSITE\20170912_100937_1505187873008.jpg

Trong thời gian 5,5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm và tái bảo hiểm.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ tham dự kỳ thi trực tuyến để làm căn cứ cấp chứng chỉ cuối khóa. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là khóa đào tạo thứ ba triển khai hình thức thi cuối khóa trên hệ thống máy tính, khóa thứ nhất và thứ hai đã triển khai thành công trong tháng 8 và đầu tháng 9/2017 tại Hà Nội./.

Các tin khác