Hồng Kông Cơ quan giám sát bảo hiểm bắt đầu chức năng quản lý

Hồng Kông Cơ quan giám sát bảo hiểm bắt đầu chức năng quản lý 31/07/2017 16:17:00 468

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hồng Kông Cơ quan giám sát bảo hiểm bắt đầu chức năng quản lý

31/07/2017 16:17:00

Cơ quan giám sát bảo hiểm Hồng Kông (IA) đã thay thế Cục bảo hiểm (OCI), một cơ quan của Chính phủ để quản lý các công ty bảo hiểm.

IA là một cơ quan quản lý độc lập của chính phủ và ngành bảo hiểm. Quyền hạn được quy định bởi Pháp lệnh bảo hiểm, chức năng chính của IA là quản lý và giám sát ngành bảo hiểm để thúc đẩy sự ổn định chung của ngành bảo hiểm và bảo vệ người mua bảo hiểm.

Kể từ khi thành lập vào tháng 12 năm 2015, IA đã chuẩn bị cho việc tiếp quản các chức năng theo quy định theo từng giai đoạn. Chế độ quản lý được tăng cường đã mở rộng phạm vi giám sát quản lý đối với các công ty bảo hiểm.

Trong vòng hai năm, IA sẽ tiếp tục điều chỉnh trực tiếp các trung gian bảo hiểm từ ba tổ chức tự quản (SROs) thông qua chế độ cấp phép theo luật định nhằm bảo vệ người mua bảo hiểm một cách toàn diện hơn. Ba tổ chức tự quản là Ủy ban Đăng ký Đại lý Bảo hiểm, được thành lập theo Liên đoàn Bảo hiểm Hồng Kông; Hiệp hội Môi giới Bảo hiểm Hồng Kông; và Hiệp hội Môi giới Bảo hiểm Chuyên nghiệp.

Theo ông Chan, Thư ký Ban Dịch vụ Tài chính và Kho bạc cho biết việc thành lập IA là một trong những cải cách quan trọng nhất trong ngành bảo hiểm trong 30 năm qua kể từ khi Pháp lệnh Bảo hiểm thông qua năm 1983.

Tiến sĩ Moses Cheng - Chủ tịch IA cho biết: “IA cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm và bảo vệ tốt hơn cho người tham gia bảo hiểm với một hệ thống quản lý có tính toàn diện và hiệu quả hơn. Các sáng kiến bao gồm cả việc phát triển quản lý vốn trên cơ sở rủi ro và bảo vệ chủ hợp đồng đang được xây dựng. Để gắn kết với cơ chế cấp phép cho các trung gian bảo hiểm, IA cũng sẽ đưa ra các yêu cầu về hành vi và tiêu chuẩn nghề nghiệp bằng cách ban hành các quy tắc và hướng dẫn.”

IA sẽ bắt đầu với khoảng 180 nhân viên, dần dần mở rộng lên khoảng 300 khi bắt đầu quản lý các trung gian bảo hiểm.

Việc thành lập IA và những năm hoạt động ban đầu sẽ do chính phủ tài trợ. Về lâu dài, IA phải được độc lập về mặt tài chính với chính phủ và được thu chi phí hoạt động. Pháp lệnh Bảo hiểm quy định IA phải thu lệ phí ủy quyền hàng năm từ các công ty bảo hiểm và phí sử dụng cho các dịch vụ cụ thể.

Trang web chính thức của IA là www.ia.org.hk

(Theo Asia Insurance Review)