Ấn Độ Khách hàng vẫn phụ thuộc vào các đại lý để hoàn thành các đề nghị về bảo hiểm

Ấn Độ Khách hàng vẫn phụ thuộc vào các đại lý để hoàn thành các đề nghị về bảo hiểm 31/07/2017 16:16:00 168

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ấn Độ Khách hàng vẫn phụ thuộc vào các đại lý để hoàn thành các đề nghị về bảo hiểm

31/07/2017 16:16:00

Theo một cuộc khảo sát của Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng Quốc gia do IRDAI thực hiện, phần lớn khách hàng Ấn Độ vẫn phụ thuộc vào các đại lý bảo hiểm để điền vào các mẫu đơn đề nghị mua một hợp đồng bảo hiểm.

Cuộc khảo sát cho thấy ở khu vực phía Tây Ấn Độ, hơn 80% số người được hỏi cho biết họ đều phụ thuộc vào các đại lý để hoàn thành đề nghị mua bảo hiểm.

Về cơ bản, khách hàng nên tự điền vào mẫu đề nghị mua bảo hiểm để tránh sự sai sót thông tin. Trong trường hợp thông tin được điền vào biểu mẫu không chính xác, yêu cầu bồi thường có thể bị từ chối. Tuy nhiên, thông thường các đại lý điền vào biểu mẫu và yêu cầu khách hàng tích vào các thông tin được chỉ định trên biểu mẫu.

Khi quyết định mua một hợp đồng bảo hiểm, gần 2/3 số khách hàng ở khu vực nông thôn và 70% hộ gia đình ở thành thị thích qua đại lý bảo hiểm. Báo cáo khảo sát cho biết: “Một trong những lý do khiến các hộ gia đình muốn mua bảo hiểm từ các đại lý là họ nhận được trợ giúp trong việc điền đề nghị và các công việc khác.”

Tại Ấn Độ, gần một nửa số hộ gia đình đã có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ tư vấn của các đại lý bảo hiểm. Một phần ba số hộ gia đình tự quyết định.

(Theo Asiainsurancereview.com)