Hội thảo “Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và khung chứng chỉ nghề nghiệp”ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội

Hội thảo “Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và khung chứng chỉ nghề nghiệp”ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội 15/09/2017 09:38:00 448

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội thảo “Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và khung chứng chỉ nghề nghiệp”ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội

15/09/2017 09:38:00

Hội thảo “Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và khung chứng chỉ nghề nghiệp”ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội

Triển khai thỏa thuận xây dựng “Khung tiêu chuẩn năng lực và Khung chứng chỉ nghề nghiệp” cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, ngày 30/8/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (Trung tâm) đã phối hợp với Viện bảo hiểm Tài chính Úc và New Zealand (Anziif) tổ chức thành công Hội thảo “Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và khung chứng chỉ nghề nghiệp”. Tham dự Hội thảo có ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, ông Ed Brumby Chuyên gia giáo dục quốc tế, Bà Dương Hồng Lê, Giám đốc vùng khu vực Đông Nam Á của Anziif và sự có mặt của các chuyên gia trong ngành bảo hiểm Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Ngô Việt Trung đã đánh giá cao ý nghĩa việc Trung tâm phối hợp cùng Anziif tổ chức Hội thảo trong việc xây dựng một khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nhằm nâng cao và chuẩn hóa nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam.

E:\Anziff\2017 Hoi thao\Anh\IMG_7717.JPG

một tổ chức hàng đầu về giáo dục, đào tạo chuyên nghiệp trong ngành bảo hiểm ở Châu Á Thái Bình Dương, ông Ngô Việt Trung tin rằng, một khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn do Anziif tư vấn, soạn thảo sẽ phù hợp và hiệu quả cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, chuẩn mực, thúc đẩy công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm.

Trong phần trình bày về Khung năng lực chuyên môn và hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp, ông Ed Brumby, chuyên gia giáo dục quốc tế của Anziif đã chia sẻ về định nghĩa và lợi ích của việc thiết lập các tiêu chuẩn và vai trò của Khung tiêu chuẩn trong việc định hướng ngành bảo hiểm hoạt động với mức độ chuyên nghiệp, hiệu quả, chính trực và thành công trong kinh doanh. Ông cũng tóm tắt 7 nhóm công việc gồm: Khai thác nghiệp vụ / Underwriting; Bồi thường/ Claims; Môi giới/ Insurance Broking; Tái bảo hiểm/ Reinsurance; Bán hàng và Quản lý bán hàng/Sales and Sales Management; Pháp chế và Kiểm soát nội bộ/Compliance; Dịch vụ Khách hàng/ Customer Service và 4 cấp độ của nhóm công việc: Cấp bậc 1: Nhân viên nghiệp vụ; Cấp bậc 2: Chuyên viên; Cấp bậc 3: Quản lý cấp trung/ Trưởng phòng; Cấp bậc 4: Quản lý cấp cao/ Giám đốc

Trong phần hệ thống chứng chỉ, chuyên gia của Anziif cũng đưa ra vai trò của hệ thống trong việc quy định các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để cán bộ DNBH hoạt động một cách hiệu quả. Hệ thống chứng chỉ cung cấp các thành phần để giảng dạy và đánh giá các kỹ năng và kiến thức cần thiết. Chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm hệ thống chứng chỉ ở nền kinh tế phát triển, các chương trình giáo dục được cung cấp bởi các học viên, hiệp hội nghề nghiệp, các trường đại học v.v…

E:\Anziff\2017 Hoi thao\Anh\IMG_7744.JPG

Tại phần thảo luận, các khách mời tham dự Hội thảo đã chia sẻ về quan điểm và tham gia nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội dung của Khung tiêu chuẩn năng lực và hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp. Về cơ bản, các ý kiến tập trung vào những nội dung tổng quát và đã thống nhất về những vấn đề sau:

- Khẳng định việc xây dựng khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn là cần thiết và quan trọng đối với thị trường bảo hiểm việt nam; định hướng chung là xây dựng Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn (Khung NLCM) phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

- Việc đưa vào quy định pháp luật các tiêu chuẩn của hệ thống chứng chỉ là rất cần thiết cần phải có lộ trình thực hiện;

- Nhất trí với việc phân chia các nhóm công việc như trong Dự thảo báo cáo (7 nhóm).

- Nhất trí việc phân chia thành 4 cấp độ trong mỗi nhóm công việc làm chuẩn mực chung, mỗi doanh nghiệp tùy điều kiện cụ thể có thể phân chia chi tiết hơn thành 5,6 cấp độ, hoặc đơn giản hơn (2-3 cấp độ) đối với từng nhóm công việc…

E:\Anziff\2017 Hoi thao\Anh\IMG_7727.JPG

E:\Anziff\2017 Hoi thao\Anh\IMG_7741.JPG

E:\Anziff\2017 Hoi thao\Anh\IMG_7730.JPG

E:\Anziff\2017 Hoi thao\Anh\IMG_7735.JPG

Hội thảo đã góp phần làm rõ nhu cầu và tình hình thị trường và nguồn nhân lực, hoàn thiện báo cáo thiết thực hơn, phù hợp hơn với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đồng thời càng khẳng định hơn nữa việc cần thiết phải làm rõ yêu cầu, tiêu chuẩn về năng lực, kỹ năng đối với từng vị trí nghề nghiệp bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng chuẩn mực quốc tế và phù hợp với đặc thù của Việt Nam, hướng tới một thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển bền vững và hiệu quả./.