Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/9/2017 cho cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/9/2017 cho cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) 07/09/2017 09:35:00 282

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/9/2017 cho cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

07/09/2017 09:35:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 6-10/9/2017 cho cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

̀ ngày 9 đến 10/9/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho hơn 60 học viên là cán bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Trong 40 giờ đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; Bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm.

C:\Users\hahonghai\Desktop\BIC 2017.PNG

Đây là khóa đào tạo được tổ chức do nhu cầu riêng của doanh nghiệp bên cạnh các khóa đào tạo Trung tâm tổ chức chung cho toàn thị trường. Trong năm 2017, Trung tâm đã tổ chức liên tục các khóa đào tạo PNT cơ bản ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.