Khai giảng khóa đào tạo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực nhân thọ tại Tp. Hồ Chí Minh

Khai giảng khóa đào tạo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực nhân thọ tại Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2017 09:55:00 420

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng khóa đào tạo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực nhân thọ tại Tp. Hồ Chí Minh

11/08/2017 09:55:00

Khai giảng khóa đào tạo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực nhân thọ tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 08/08/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực nhân thọ cho giảng viên và đại lý bảo hiểm cấp cao.

image

Với thời lượng 02 ngày (ngày 08, 09/8), khóa đào tạo trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; cập nhật nội dung mới về pháp luật kinh doanh bảo hiểm liên quan đến đại lý bảo hiểm nhân thọ và các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai nghiệm vụ theo các văn bản pháp luật mới ban hành.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực nhân thọ do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm cấp.