Khai giảng khóa đào tạo Quản lý rủi ro tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Khai giảng khóa đào tạo Quản lý rủi ro tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 28/06/2017 14:07:00 484

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng khóa đào tạo Quản lý rủi ro tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

28/06/2017 14:07:00

Khai giảng khóa đào tạo Quản lý rủi ro tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 29-30/5/2017 và ngày 01-02/6/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã phối hợp cùng Công ty JPWall tổ chức 02 khóa đào tạo về Quản lý rủi ro tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cho các cán bộ thực hiện công tác quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm.

image

Với thời lượng 02 ngày, khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên kiến thức về Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM); xác định ngưỡng và dung sai cho phép chấp nhận rủi ro và áp dụng; Quy trình kiểm soát rủi ro: Nhận biết rủi ro, đánh giá rủi ro, các chỉ số rủi ro chính, kiểm soát rủi ro; Các loại danh mục rủi ro thường gặp: Mục đích, các loại rủi ro phổ biến; Các rủi ro chính trong DNBH: Bảo hiểm, tài chính, thị trường, nghiệp vụ, chiến lược. Các chuyên gia đến từ Công ty JPWall sẽ chia sẻ kinh nghiệm về việc quản lý rủi ro thông qua ví dụ thực tiễn.

image

Quản lý rủi ro là một trong những nội dung hợp tác đào tạo giữa Trung tâm và Công ty JPWall trong năm 2017. Dự kiến hai bên sẽ cùng phối hợp tổ chức khóa đào tạo về Tái bảo hiểm nâng cao tháng 9/2017.

image