Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trong bảo hiểm tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 22-23/06/2017

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trong bảo hiểm tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 22-23/06/2017 28/06/2017 14:07:00 496

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trong bảo hiểm tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 22-23/06/2017

28/06/2017 14:07:00

Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trong bảo hiểm tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 22-23/06/2017

Từ ngày 22-23/06/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức khóa đào tạo kỹ năng bán bảo hiểm cho các học viên đến từ các Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ. Thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khóa học đã đem lại cho các học viên những kiến thức liên quan tới kỹ năng bán bảo hiểm như: Công việc bán hàng và triết lý bán hàng hiện đại; Quy trình bán hàng chuyên nghiệp; Các kỹ năng hỗ trợ quan trọng trong bán hàng; Tâm lý khách hàng và các phương thức ứng xử phù hợp.

Khóa học hướng dẫn học viên tham gia hoạt động nhóm, tình huống thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như áp dụng những kỹ năng đã được giảng viên truyền đạt trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm tại doanh nghiệp.

image

(Học viên tham gia khóa đào tạo)

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo Kỹ năng bán hàng trong bảo hiểm do Trung tâm NC&ĐT BH cấp.