Bộ Tài chính tổ chức Đoàn khoản sát bảo hiểm nông nghiệp

Bộ Tài chính tổ chức Đoàn khoản sát bảo hiểm nông nghiệp 23/03/2017 15:24:00 1100

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính tổ chức Đoàn khoản sát bảo hiểm nông nghiệp

23/03/2017 15:24:00

Để hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp, từ ngày 13-24/3/2017, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đoàn khảo sát bảo hiểm nông nghiệp tại Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Gia Lai, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Khánh Hòa và Cần Thơ.

IMG_9212.JPG

Đoàn khảo sát thăm vườn trồng na của nông dân xã Việt Dân,

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Theo ghi nhận ban đầu, tại các buổi làm việc với Đoàn công tác, chính quyền các địa phương đều cho rằng việc tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Đồng thời cũng đồng tình với việc Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương khi xảy ra rủi ro thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho họ tiếp cận dễ dàng với bảo hiểm nông nghiệp, từ đó giúp họ đa dạng hóa các giải pháp tài chính để giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, không hỗ trợ hết kinh phí cho hộ nghèo, cận nghèo mà chỉ hỗ trợ một phần nhằm nâng cao trách nhiệm của họ trong công tác đề phòng hạn chế tổn thất, quản lý và kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, các địa phương cũng đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện để đảm bảo thống nhất triển khai bảo hiểm và nên cân nhắc xem xét tích hợp chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm với các chính sách hỗ trợ khác khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh để tránh trùng lắp.

IMG_9431.JPG

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Yên Bái

Bên cạnh làm việc với các chính quyền địa phương, Đoàn công tác cũng tiến hành khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp là các trang trại, hợp tác xã và hộ nông dân. Chia sẻ với Đoàn công tác, chủ hộ sản xuất nông nghiệp đều mong muốn tham gia bảo hiểm nông nghiệp và một số chủ hộ đề xuất Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm không chỉ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mà cho cả hộ thường và tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến của chính quyền địa phương và người dân, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp./.