Bộ Tài chính ghi nhận mức lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với các sản phẩm bảo hiểm của MB Ageas

Bộ Tài chính ghi nhận mức lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với các sản phẩm bảo hiểm của MB Ageas 10/03/2017 11:20:00 1433

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ghi nhận mức lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với các sản phẩm bảo hiểm của MB Ageas

10/03/2017 11:20:00

Ngày 09/3/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 3126/BTC-QLBH ghi nhận mức lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với các sản phẩm bảo hiểm theo đề nghị của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas tại văn bản số 17/2017/CV-SP ngày 28/2/2017 của Công ty.

Công ty có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh lãi suất kỹ thuật trích lập dự phòng nghiệp vụ và thông báo cho Bộ Tài chính, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh bảo hiểm.

Các tin khác