Malaysia: Hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà nước

Malaysia: Hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà nước 31/05/2017 16:28:00 740

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Malaysia: Hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà nước

31/05/2017 16:28:00

Malaysia đang cân nhắc chặt chẽ việc thực thi hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty bảo hiểm nhằm mục đích tăng cường sự tham gia của nhà đầu tư trong nước vào thị trường bảo hiểm.

Ngân hàng trung ương đang xem xét áp dụng chính sách tỷ lệ sở hữu chặt chẽ theo đó công ty nước ngoài sở hữu 100% vốn trong công ty bảo hiểm trong nước phải cắt giảm cổ phần của họ xuống không quá 70%. Tỷ lệ này sẽ được thông báo trong tháng này.

Ngân hàng Negara Malaysia vẫn gia hạn cho các công ty không tuân thủ nhưng không có nghĩa sẽ nhân nhượng cho các công ty này và yêu cầu các công ty này phải chứng tỏ họ sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho quốc gia.

Nội dung chi tiết vẫn đang được thảo luận, các tiêu chí có thể được sử dụng bao gồm việc thuê nhiều lao động Malaysia làm việc có tay nghề cao và tạo ra các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của các phân khúc thị trường địa phương.

Thống đốc ngân hàng trung ương Malaysia đã cảnh báo năm ngoái rằng các công ty bảo hiểm nước ngoài cần chứng minh sự đóng góp của họ nhiều hơn cho thị trường Malaysia. Một số công ty đã tập trung quá mức vào lợi nhuận ngắn hạn và phải trả chi phí dịch vụ khách hàng.

Tập đoàn AIA, Great Eastern Holdings và Tokio Marine Holdings là các công ty nước ngoài có công ty bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ tại Malaysia.

Kể từ năm 2009, Malaysia đã tự do hóa các tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đó cho phép các công ty bảo hiểm ở nước ngoài nắm giữ tỷ lệ lên đến 70% tại các doanh nghiệp trong nước. Mức sở hữu cao hơn có thể được cho phép tùy từng trường hợp cụ thể tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành bảo hiểm tại thời điểm đó.

(Theo Asia Insurance Review)