Trung Quốc: Siết chặt quản lý rủi ro

Trung Quốc: Siết chặt quản lý rủi ro 31/05/2017 16:27:00 373

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Trung Quốc: Siết chặt quản lý rủi ro

31/05/2017 16:27:00

Cơ quan quản lý bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) một lần nữa đã cảnh báo về những rủi ro mà ngành bảo hiểm phải đối mặt đồng thời khuyến khích các công ty bảo hiểm tăng cường bảo vệ rủi ro thanh khoản bằng cách thường xuyên kiểm tra dòng tiền.

Theo thông tư mới ban hành, các công ty bảo hiểm phải theo dõi và phân tích những thay đổi trong nền kinh tế vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán và trái phiếu.

CIRC cho biết thêm "Một kế hoạch đầu tư thận trọng phải được thiết lập để tăng cường quản lý tài sản và trách nhiệm pháp lý và tránh đầu tư trở lại như mục tiêu đầu tư duy nhất”

Các công ty bảo hiểm cũng phải cải tiến việc quản lý vốn và ngăn chặn việc sử dụng vốn cho các mục đích khác. CIRC nhấn mạnh rằng hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ phải được cải thiện.

CIRC cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát các công ty bảo hiểm để đảm bảo rằng họ tuân thủ các kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn và cảnh bảo sẽ tiến hành kiểm tra các giám đốc điều hành vi phạm các quy tắc kiềm chế rủi ro.

CIRC cũng vừa ban hành thông tư nhằm kết nối các cơ quan chức năng quản lý nhằm thắt chặt giám sát thị trường bảo hiểm. Các nhà quản lý đã cảnh báo về rủi ro cho các công ty bảo hiểm trong hơn một năm, nhưng tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn theo hướng các công ty bảo hiểm đầu tư nhiều hơn vào thị trường chứng khoán.

(Theo Asia Insurance Review)