Ấn Độ: Thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng

Ấn Độ: Thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 31/05/2017 16:26:00 586

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ấn Độ: Thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng

31/05/2017 16:26:00

Theo số liệu từ Hội đồng Bảo hiểm Nhân thọ, đại diện cho các công ty bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ của Ấn Độ đã báo cáo mức tăng trưởng 26% với doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2017 là 1,75 nghìn tỷ Rupi Ấn Độ (tương đương 27,1 tỷ USD).

Các nhà quan sát cho rằng sự tăng trưởng nhanh chóng này là do chính sách đổi tiền mặt được Thủ tướng Narenda Modi đưa ra hồi tháng 11 năm 2016.

Doanh thu phí bảo hiểm mới năm 2017 của Tổng công ty Bảo hiểm Nhân thọ (LIC), công ty bảo hiểm lớn nhất của Ấn Độ, là 1,24 nghìn tỷ Rupi Ấn Độ, tăng 27,2%. Doanh nghiệp bảo hiểm này có doanh thu phí bảo hiểm cao hơn so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác trong nghiệp vụ bảo hiểm riêng lẻ là 341 tỷ Rupi Ấn Độ, với tốc độ tăng trưởng 84% trong năm 2015. Đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm phí đóng 1 lần, doanh thu phí của công ty bảo hiểm khổng lồ này là 747,6 tỷ Rupi Ấn Độ năm 2016, trong khi doanh thu phí đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm đóng phí nhiều lần là 221,8 tỷ Rupi Ấn Độ.

Đối với khu vực tư, Công ty bảo hiểm nhân thọ SBI, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là 10,5 tỷ Rupi Ấn Độ đã nổi lên như là doanh nghiệp bảo hiểm tư lớn nhất trong ngành, sau đó là HDFC Life (90 tỷ Rupi Ấn Độ), ICICI Prudential Life (78,6 tỷ Rupi Ấn Độ), Max Life (36,7 Tỷ Rupi Ấn Độ), Liên minh Bajaj (32,9 tỷ Rupi Ấn Độ). Tuy nhiên, nếu kế hoạch hợp nhất HDFC Life và Max Life (như đã dự kiến tháng 8/2016) được thực hiện thì doanh nghiệp mới được sáp nhập sẽ trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân số một.. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành việc phê chuẩn việc sáp nhập của hai công ty bảo hiểm nhân thọ.

Trong khi các công ty bảo hiểm tư nhân báo cáo mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm tăng 26%, thì LIC tăng 16%, dẫn đến tăng trưởng của toàn ngành bảo hiểm Ấn Độ là 21%.

Nhìn chung, đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm đóng phí một lần, với mức tăng trưởng 23%, đạt doanh thu phí bảo hiểm lớn nhất là 885,6 tỷ Rupi Ấn Độ, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cá nhân đóng phí nhiều lần (550 tỷ Rupi Ấn Độ), sản phẩm bảo hiểm cá nhân đóng phí một lần (271,8 tỷ Rupi Ấn Độ) và sản phẩm bảo hiểm nhóm đóng phí nhiều lần (khoảng 87,8 tỷ Rupi Ấn Độ).

(Theo Asia Insurance Review)