Khóa đào tạo nội bộ về Quản trị rủi ro và tái bảo hiểm nâng cao ngày 16,17/11/2016 tại Hà Nội

Khóa đào tạo nội bộ về Quản trị rủi ro và tái bảo hiểm nâng cao ngày 16,17/11/2016 tại Hà Nội 23/02/2017 15:34:00 450

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khóa đào tạo nội bộ về Quản trị rủi ro và tái bảo hiểm nâng cao ngày 16,17/11/2016 tại Hà Nội

23/02/2017 15:34:00

Khóa đào tạo nội bộ về Quản trị rủi ro và tái bảo hiểm nâng cao
ngày 16,17/11/2016 tại Hà Nội

Ngày 16,17/11/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã phối hợp với Công ty tư vấn và định phí bảo hiểm JPWall tổ chức Khóa đào tạo nội bộ về “Quản trị rủi ro và tái bảo hiểm nâng cao” cho cán bộ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và cán bộ Trung tâm.

image

image

Trong 02 ngày đào tạo rút gọn, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về quản trị rủi ro và tái bảo hiểm đến từ Malaysia và Singapore của JPWall đã cung cấp những kiến thức liên quan đến Quản lý rủi ro cho doanh nghiệp (ERM); xác định ngưỡng và dung sai cho phép chấp nhận rủi ro và áp dụng; Quy trình kiểm soát rủi ro: Nhận biết rủi ro, đánh giá rủi ro, các chỉ số rủi ro chính, kiểm soát rủi ro; Các loại danh mục rủi ro thường gặp: Mục đích, các loại rủi ro phổ biến; Các rủi ro chính trong DNBH: Bảo hiểm, tài chính, thị trường, nghiệp vụ, chiến lược; Kỹ thuật tính toán chi phí tái bảo hiểm. Nội dung đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và cách xác định chi phí cho từng loại hình tái bảo hiểm khác nhau (Xác định tỷ lệ hoa hồng tái bảo hiểm phù hợp đối với tái bảo hiểm tỷ lệ và tái bảo hiểm phi tỷ lệ).

Quản lý rủi ro”“Tái bảo hiểm nâng cao” là 02 khóa đào tạo Trung tâm dự kiến tổ chức cho thị trường trong năm 2017, thời lượng dự kiến tổ chức cho thị trường là 2 ngày - 2,5 ngày/khóa đào tạo). Giảng viên là những chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn trích lập dự phòng bảo hiểm, mô hình vốn trên cơ sở rủi ro, Định phí, đánh giá lựa chọn và tối ưu hóa tái bảo hiểm trong khu vực và quốc tế.

image