Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán 27/09/2016 09:27:00 655

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

27/09/2016 09:27:00

Ngày 21/9/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (IRT) đã ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SRTC). Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước tham dự và chứng kiến Lễ ký kết.

D:\CONG VIEC 2016\MOU IRT - TTDT CK\Picture\IMG_5854.jpg

IRT và SRTC ký Biên bản hợp tác

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của IRT và SRTC, với mục tiêu góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam, IRT và SRTC đã cùng thống nhất ký kết biên bản hợp tác trong ba lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Ngô Việt Trung – Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẳng định: để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm, việc đặt ra mối quan hệ hợp tác giữa IRT và SRTC nhằm thúc đẩy nội lực của mỗi bên, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo của mỗi bên là việc cần thiết.

image

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phát biểu tại Lễ ký kết

Biên bản hợp tác này sẽ là sự khởi đầu trong mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa IRT và SRTC, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường tài chính Việt Nam, tăng cường và củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa IRT và SRTC./.