Bộ Tài chính ghi nhận Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam báo cáo việc thay đổi nội dung đào tạo về sản phẩm bảo hiểm trong chương trình đào tạo đại lý

Bộ Tài chính ghi nhận Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam báo cáo việc thay đổi nội dung đào tạo về sản phẩm bảo hiểm trong chương trình đào tạo đại lý 08/04/2016 14:30:00 1450

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ghi nhận Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam báo cáo việc thay đổi nội dung đào tạo về sản phẩm bảo hiểm trong chương trình đào tạo đại lý

08/04/2016 14:30:00

Ngày 01/4/2016, Bộ Tài chính có Công văn số 4439/BTC-QLBH ghi nhận Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam báo cáo việc thay đổi nội dung đào tạo về sản phẩm bảo hiểm trong chương trình đào tạo đại lý đã được Bộ Tài chính phê chuẩn tại Công văn số 7175/BTC-BH ngày 09/6/2006.

Công ty có trách nhiệm tổ chức đạo tạo đại lý bảo hiểm theo đúng quy định tại Điều 31, Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ.

Các tin khác