Họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh bảo hiểm

Họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh bảo hiểm 10/11/2015 10:59:00 579

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh bảo hiểm

10/11/2015 10:59:00

Thực hiện Quyết định số 2179/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập về định hướng và kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định.

http://www.mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1790357.JPG

Toàn cảnh cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các đơn vị thuộc Bộ (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ kế toán, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính ngân hàng) và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Tại cuộc họp, Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã trình bày kế hoạch, định hướng và một số nội dung chính xây dựng Nghị định. Theo đó, về cơ bản, Nghị định mới sẽ kế thừa nội dung của 04 Nghị định hiện hành (Nghị định 45/2007/NĐ-CP, Nghị định 46/2007/NĐ-CP, Nghị định 103/2008/NĐ-CP, Nghị định 123/2011/NĐ-CP) và sửa đổi, bổ sung 11 nội dung gồm: mức giữ lại, đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm; đối tượng được hưởng hoa hồng bảo hiểm; hệ thống công nghệ thông tin, thời hạn chứng chỉ đại lý bảo hiểm; đầu tư; doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm; phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm; điều kiện, tiêu chuẩn của các cổ đông xin thành lập công ty cổ phần bảo hiểm; thẩm quyền quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm; điều kiện về quản lý, giám sát thận trọng và các vấn đề khác có liên quan. Dự kiến Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành trong Quý 3/2016.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, về cơ bản, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập thống nhất cao về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm và kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm. Các thành viên cũng lưu ý cần dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội, Chính phủ ban hành như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành để rà soát, đối chiếu, tránh xung đột, chồng chéo giữa các hệ thống văn bản pháp luật.

Kết luận cuộc họp, Ông Phùng Ngọc Khánh khẳng định trong thời gian tới Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm và hệ thống pháp luật có liên quan; phân tích thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh hội nhập TPP, EU... từ đó đánh giá tác động các quy định pháp luật và nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định để đảm bảo Nghị định mới ban hành minh bạch, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường bảo hiểm.