Bộ Tài chính ghi nhận danh sách 104 cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Bộ Tài chính ghi nhận danh sách 104 cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 16/03/2016 10:05:00 1337

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ghi nhận danh sách 104 cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

16/03/2016 10:05:00

Ngày 14/3/2016, Bộ Tài chính có Công văn số 3350/BTC-QLBH ghi nhận danh sách 104 cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm theo Công văn ngày 03/3/2016 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai đào tạo đại lý bảo hiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin khác