Tổng kết chương trình công tác phối hợp năm 2015 giữa Cục QLBH và Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Tổng kết chương trình công tác phối hợp năm 2015 giữa Cục QLBH và Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ 21/03/2016 13:23:00 1049

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng kết chương trình công tác phối hợp năm 2015 giữa Cục QLBH và Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ

21/03/2016 13:23:00

Ngày 15/3/2016, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLBH) - Bộ Tài chính và Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Cục Cảnh sát PCCC & CNCH) - Bộ Công an đã tổ chức tổng kết Chương trình công tác phối hợp năm 2015.

Tham dự tổng kết có Lãnh đạo Cục QLBH, Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC & CNCH và đại diện các đơn vị của 2 Cục. Tại buổi tổng kết, Cục QLBH và Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã đánh giá kết quả đạt được của Chương trình công tác phối hợp năm 2015, những bài học kinh nghiệm và đề xuất chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay trên toàn quốc có 65.613 cơ sở thuộc diện phải mua BHCNBB theo quy định pháp luật, trong đó có 37.451 cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ (chiếm 57%) và 28.162 cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ (chiếm 43%).

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2015 là 1.005,3 tỷ đồng, tăng 25,35% so với năm 2014; bồi thường bảo hiểm gốc nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2015 là 609,4 tỷ đồng. Năm 2015, các doanh nghiệp bảo hiểm đã trích nộp 19,2 tỷ đồng kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy (bao gồm số tiền phải trích nộp từ các năm trước nhưng chưa nộp chuyển sang).

Việc thực hiện Chương trình công tác phối hợp giữa 2 đơn vị bước đầu đạt được hiệu quả tích cực, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp bảo hiểm và cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Trong năm 2015, đã tổ chức được 4 lớp tập huấn cho 358 cán bộ của doanh nghiệp bảo hiểm và cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên toàn quốc (tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), qua đó các cán bộ đã được cập nhật tình hình phòng cháy, chữa cháy; các quy định pháp luật mới về phòng cháy, chữa cháy; giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của Chương trình công tác phối hợp năm 2015 và ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự buổi tổng kết, Lãnh đạo 2 đơn vị thống nhất sẽ báo cáo Lãnh đạo 2 Bộ tiếp tục Chương trình khung phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2016 - 2018 và kế hoạch cụ thể từng năm trong giai đoạn này. Theo đó, chương trình công tác phối hợp cần bám sát vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của từng đơn vị, góp phần khắc phục được các tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hiện nay (nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; hạn chế gian lận bảo hiểm...)./.