Bộ Tài chính có Công văn số 933/BTC-QLBH ghi nhận Công ty TNHH bảo hiểm ACE đã có Đơn xin cập nhật danh sách giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính có Công văn số 933/BTC-QLBH ghi nhận Công ty TNHH bảo hiểm ACE đã có Đơn xin cập nhật danh sách giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm 21/01/2016 10:46:00 695

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính có Công văn số 933/BTC-QLBH ghi nhận Công ty TNHH bảo hiểm ACE đã có Đơn xin cập nhật danh sách giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm

21/01/2016 10:46:00

Ngày 19/01/2016, Bộ Tài chính có Công văn số 933/BTC-QLBH ghi nhận Công ty TNHH bảo hiểm ACE đã có Đơn xin cập nhật danh sách giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm đề ngày 08/01/2016.

Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai đào tạo đại lý bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin khác