Họp lấy ý kiến các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm về các nội dung chính của dự thảo hai nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh bảo hiểm

Họp lấy ý kiến các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm về các nội dung chính của dự thảo hai nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh bảo hiểm 22/12/2015 16:54:00 740

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Họp lấy ý kiến các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm về các nội dung chính của dự thảo hai nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh bảo hiểm

22/12/2015 16:54:00

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 18 tháng 12 năm 2015, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tổ chức họp lấy ý kiến các doanh nghiệp về các nội dung chính của dự thảo 02 Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đại diện của Hiệp hội bảo hiểm và 61 doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã chia sẻ một số kết quả của thị trường bảo hiểm trong năm 2015. Tổng doanh thu toàn ngành bảo hiểm ước đạt 81.636 tỷ đồng (tương đương 2% GDP), trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 68.024 tỷ đồng, tăng 21,43% so với năm 2014, là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015.

DSC_0343 - Copy.JPG

Ông Phùng Ngọc Khánh – Cục trưởng Cục QLBH phát biểu khai mạc cuộc họp

Để tiếp tục phát huy tiềm năng của thị trường bảo hiểm, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hơn nữa, hoàn thành tốt các mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2020, Cục QLBH đã lựa chọn phương án xây dựng hai Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm theo nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, tính bình đẳng cho các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm.

Về cơ bản, 02 Nghị định mới sẽ kế thừa nội dung của 04 Nghị định hiện hành (Nghị định 45/2007/NĐ-CP, Nghị định 46/2007/NĐ-CP, Nghị định 103/2008/NĐ-CP, Nghị định 123/2011/NĐ-CP) và sửa đổi, bổ sung 15 nội dung gồm: mức giữ lại trong trường hợp tái bảo hiểm; đối tượng được hưởng hoa hồng bảo hiểm; quy định về người có liên quan; hệ thống công nghệ thông tin, thời hạn chứng chỉ đại lý bảo hiểm; đầu tư; dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm sức khỏe, dự phòng rủi ro thiên tai; doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm; phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm; điều kiện, tiêu chuẩn của các cổ đông xin thành lập công ty cổ phần bảo hiểm; thẩm quyền quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm; điều kiện đầu tư kinh doanh và các vấn đề khác có liên quan. Dự kiến Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành trong Quý 3/2016.

DSC_0348 - Copy.JPG

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đều thống nhất với các nội dung dự kiến sửa đổi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đề xuất bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến việc giao kết hợp đồng bảo hiểm, quy định về cơ quan có thẩm quyền trong việc giám định các tổn thất được bảo hiểm, quy định về đấu thầu, đầu tư....

Kết luận cuộc họp, Ông Phùng Ngọc Khánh đề nghị các doanh nghiệp sẽ tổ chức nghiên cứu, rà soát thực tiễn hoạt động kinh doanh, có ý kiến tham gia bằng văn bản với Cục QLBH đối với các nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo Nghị định mới ban hành minh bạch, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường bảo hiểm.