Ngày 24/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 18833/BTC-QLBH

Ngày 24/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 18833/BTC-QLBH 16/01/2015 10:28:00 557

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 24/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 18833/BTC-QLBH

16/01/2015 10:28:00

Ngày 24/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 18833/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva thay đổi nội dung chương trình đào tạo sản phẩm dành cho đại lý bảo hiểm. Theo đó, Công rút sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với số tiền bảo hiểm tăng dần ra khỏi chương trình đào tạo do ngừng triển khai sản phẩm này.