Ngày 30/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 19116/BTC-QLBH

Ngày 30/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 19116/BTC-QLBH 16/01/2015 10:22:00 555

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 30/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 19116/BTC-QLBH

16/01/2015 10:22:00

Ngày 30/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 19116/BTC-QLBH gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam ghi nhận việc Công ty bổ sung chuyên viên đào tạo theo hồ sơ đăng ký với Bộ Tài chính.