Ngày 04/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 17694/BTC-QLBH

Ngày 04/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 17694/BTC-QLBH 16/01/2015 10:23:00 489

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 04/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 17694/BTC-QLBH

16/01/2015 10:23:00

Ngày 04/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 17694/BTC-QLBH gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE ghi nhận việc Công ty bổ sung chuyên viên huấn luyện theo danh sách đăng ký với Bộ Tài chính.