Ngày 31/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 19225/BTC-QLBH

Ngày 31/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 19225/BTC-QLBH 16/01/2015 10:22:00 459

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 31/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 19225/BTC-QLBH

16/01/2015 10:22:00

Ngày 31/12/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 19225/BTC-QLBH gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam ghi nhận danh sách giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm của Công ty đăng ký với Bộ Tài chính.