Ngày 6/1/2015, Bộ Tài chính có Công văn số 84/BTC-QLBH

Ngày 6/1/2015, Bộ Tài chính có Công văn số 84/BTC-QLBH 16/01/2015 10:40:00 986

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 6/1/2015, Bộ Tài chính có Công văn số 84/BTC-QLBH

16/01/2015 10:40:00

Ngày 6/1/2015, Bộ Tài chính có Công văn số 84/BTC-QLBH chấp thuận cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình đào tạo dành cho đại bảo hiểm của các tổ chức tín dụng .